WIE ZIJN WIJ

 

De website ‘Bidden voor Haarlem’ is de centrale plek voor al het gebedswerk in Haarlem. De website wordt up to date gehouden door Het Huis van Gebed.

Achtergrond

Eigenlijk is het interkerkelijke, gezamenlijke gebed al gedurende vele jaren aan de gang. In de jaren ’90 werd in de christelijke gereformeerde kerk de Raekse gestart met het interkerkelijke gebedsproject ‘Klas 2000’. In latere stadia vond deze interkerkelijke gebedsactiviteit plaats in de gemeente Immanuel en daarna in de toenmalige gemeente Beréa, die nu Shelter heet, met Kees en Ida Klepper. Na een tussenpoos van een aantal jaren werd het weer opgepakt door een aantal christenen uit verschillende kerken en voortgezet in de Baptisten gemeente in de Jansstraat. Bidden voor Haarlem is op dit moment een samenspel van de Levend Woord Gemeente en Het Huis van Gebed. Samen hebben zij een passie om het gebed voor Haarlem levend te houden en het interkerkelijke gebedswerk uit te breiden.

 

 

Menu

Alles wat met het gebed voor en in Haarlem te maken heeft vindt u hier.