Gebedspunten voor Haarlem

Hieronder geven we een globale opsomming van concrete onderwerpen, die de overheden betreffen. Ook geven we een aantal onderwerpen betreffende de noden en behoeften die we constateren in de samenleving van Haarlem.

  • Burgemeester Jos Wienen:  Hij hoort bij de hooggeplaatsten zoals we dat bij I Tim. 1:2 lezen. We bidden voor zijn welzijn, zijn gezin, voor inzicht en wijsheid om zijn taak naar behoren uit te voeren. Voor zijn gezondheidDat God de ogen van zijn hart mag verlichten (Ef. 1:17-18)
  • De gemeenteraad:  Dat er verordeningen en wetten zullen worden aangenomen die in overeenstemming zijn met het woord van God. Dat bestaande wetgeving zal worden gewijzigd in lijn met Gods wil. In maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Belangrijk om ook hiervoor te bidden. De Christenunie is nu met 1 zetel vertegenwoordigd. Laten wij bidden dat deze partij nog meer stemmen zal behalen.

gebedspunten voor Haarlem

  • Voor het politieapparaat: Het is bekend dat politieagenten en rechercheurs onder zware druk staan want criminaliteit en wetteloosheid evenals opstandigheid zijn aan de orde van de dag. Laten we bidden dat zij in alle rust en ontspanning hun werk kunnen doen en dat God hen inzicht en wijsheid geeft om zaken op te lossen. Bid voor hun gezondheid en dat ze God mogen leren kennen. Dat zij niet gevoelig zullen zijn voor fraude of corruptie.
  •  Het onderwijs in Haarlem: De middelbare scholen en de lagere scholen. Voor de leerkrachten en de leerlingen. Er komen heel veel indrukken af op zowel leerkrachten als leerlingen. Er zijn leerlingen die pesten en worden gepest. Leerkrachten staan vaak onder grote druk, omdat klassen groot zijn en het aantal leerlingen in een klas, dat meer aandacht vraagt, behoorlijk is toegenomen.
  • Echtscheidingen: Van de 25 steden/plaatsen in Nederland met de meeste echtscheidingen staat Haarlem op de 11e plaats. Zandvoort staat nog hoger op de lijst. Bid dat mannen en vrouwen die echtscheiding overwegen, door God aangeraakt worden en Hem leren kennen. Dat de Heilige Geest op hun gewetens inwerkt en zij tot vergeving van elkaar komen, zodat ze met een frisse wind hun huwelijk voort kunnen zetten. Bid voor goede communicatie. Bid dat Gods liefde door hun relatie heenstroomt en ook naar de kinderen uit zal gaan. Dat ze aandacht en belangstelling voor elkaar zullen hebben.
  • Jongeren: Naar schatting zijn er 17 tot 18000 jongeren in Haarlem die niet met God , Evangelie of geloof zijn opgevoed. Zij komen al heel jong met allerlei invloeden van internet en telefonie in aanraking. Heel vaak zijn dat invloeden, die geen goed effect hebben op hun geestelijke gezondheid. We denken dan bijvoorbeeld aan hardgames, horrorfilms, perverse en pornografische fragmenten en gewelddadige films of fragmenten. Duizenden jongeren zijn betrokken bij het proces van de echtscheiding van hun ouders, waardoor zij het zeer moeilijk hebben in het leven. Velen zoeken hun heil in drank, seks, hardcore muziek, drugs, lekker eten, mooie kleding, feesten met elkaar en vakanties. Laten we bidden voor hun welzijn. Dat ze God mogen leren kennen voor wie Hij werkelijk is: Een God van liefde, die met hen begaan is en het beste met hen voor heeft.

Er zullen nog andere gebedspunten toegevoegd worden.

We hebben ook vertrouwelijke gebedspunten. Deze zijn alleen zichtbaar met een  wachtwoord: 
U kunt uw wachtwoord toegezonden krijgen door een email te sturen naar info@biddenvoorhaarlem.nl

Menu

Alles wat met het gebed voor en in Haarlem te maken heeft vindt u hier.