GEBEDSACTIVITEITEN

13 okt 2019

Urgent gebed voor de burgemeester van Haarlem

Onze burgemeester, Jos Wienen,wordt bedreigd en daarom wordt bidders gevraagd om voor hem en zijn gezin te bidden. Bidt om bescherming voor hem en dat aan deze bedreiging zo spoedig mogelijk een einde zal komen. Dat hij spoedig weer normaal zal kunnen functioneren. God is bij machte dit te doen. Wij danken Hem nu reeds. 

Huis van gebed in de Fjord (Haarlem-Noord)

Met gelovigen uit verschillende kerken en gemeenten wordt gebeden voor de hooggeplaatsten en koningen, net zoals de Bijbel ons dat in 1 Timoteüs  2:1-5 opdraagt en daartoe aanspoort, opdat we een stil en rustig leven mogen leiden. Paulus zegt dat het goed is en aangenaam voor God, als we dit doen. We beginnen meestal met het zingen van enkele liederen uit de Opwekkingsbundel.

Elke eerste vrijdag van de maand komen we interkerkelijk samen en bidden van 19.00 tot 20.00 uur in de Fjord, Paul Krugerkade 6 in Haarlem, tussen de Cronjéstraat en het winkelcentrum Spaarneboog in.

De eerstvolgende gebedssamenkomst in de Fjord is op vrijdag 2 nov. 2018 (19.00 uur) Voor info bel 0624129276

Inspiratie voor gebedspunten vindt u hier.

Evangelisatieteam uit Zuid Korea bezocht Haarlem

Van 9 t/m 18 juli 2018 heeft een evangelisatieteam uit een kerk van 2000 mensen in Zuid Korea onze stad bezocht.

Zij hebben op verschillende plaatsen in en rondom de stad gedanst op muziek en hebben omstanders met presentjes op de liefde van God gewezen.

Gedurende deze periode is op verschillende avonden krachtig met elkaar gebeden  en is gezamenlijk de Heer geloofd en geprezen. Deze avonden stonden open voor alle christenen in Haarlem.  

Zondag 15 juli was een:

Bijzondere dienst met dit Koreaanse team met een bemoedigend woord van pastor Jin

In 2019 is de bedoeling dat er weer een team met jonge getuigen van Jezus Christus naar Haarlem komt. Mocht iemand geinteresseerd zijn in een bezoek van dit team, laat het weten.

>> 0624129276

Hoe verder?

Er is een verlangen van bidders uit verschillende kerken in Haarlem om op meer plaatsen samen te komen waardoor het ook mogelijk wordt om op andere momenten met eventueel weer andere gelovigen samen te bidden voor Haarlem en en wat in en rond Haarlem speelt, maar ook gebeden die met de gemeente (kerk) in Haarlem te maken hebben. 

In Haarlem Noord in de Voorduinstraat wordt trouw door twee zusters gebeden voor de buurt. Elke eerste woensdagochtend van de maand. Mocht je daar in mee willen doen neem dan contact op met Ingrid Duijn tel.: 0627995840

 

Week van Gebed  (20 t/m 27 januari 2019)

Informatie over de interkerkelijke week van gebed volgt zodra er meer over bekend is.

Menu

Alles wat met het gebed voor en in Haarlem te maken heeft vindt u hier.

Eén antwoord op “GEBEDSACTIVITEITEN”

 1. Cees Vork zegt:

  Op 8 oktober is er een landelijke gebedstijd in alle provinciehoofdsteden van ons land Programma: 13.30u verzamelen in het centrum 14.00u welkom info 2.15 mars van de terugkeer 15.15 u terug in het centrum 15.30 Gezamenlijk het bidden van het ONZE VADER

  Thema; NEDERLAND KEERT TERUG NAAR GOD
  In 11 van de 12 provincies zijn er voorbereidingen Alleen Haarlem nog niet. Willen jullie met mij meewerken?. Ik kom binnenkort naar Haarlem en wil samen met jullie een route van 45 minuten klaarmaken en tips geven.

  Ik hoop dat jullie contact met mij opnemen

  Shalom

  Cees Vork Op de bres voor Nederland 06-13543887

Geef een reactie