WELKOM op Bidden voor Haarlem

bidden voor haarlem

Fijn dat u op deze site hebt afgestemd. Met deze site proberen we iedereen zo veel mogelijk op de hoogte te houden. Alles wat met het gebed voor en in Haarlem te maken heeft vindt u hier. Als we als christenen, mensen en omstandigheden in de stad willen zien veranderen, als we mensen tot geloof willen zien komen, dan dan zullen we met elkaar moeten bidden.

In Lucas 18:1 geeft Lucas de woorden van Jezus weer:

Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, DAT ZIJ ALTIJD MOESTEN BIDDEN EN NIET VERSLAPPEN.

We lezen in Handelingen dat de gelovigen naar de bovenzaal gingen om met elkaar te bidden. Ze sloegen de handen ineen. Het was de Gemeente te Jeruzalem die samenkwam. In vers 14 lezen we dat deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. Het was de Gemeente te Jeruzalem. De kerken hadden toen geen aparte eigen namen. Paulus schreef aan de gelovigen in Rome, in Korinthe, aan de gemeenten van Galatië en ga zo maar verder. Zo is er ook een Gemeente in Haarlem. Allen die in Jezus Christus geloven en Hem gehoorzaam zijn. Deze gelovigen worden uitgenodigd om samen te bidden en te zingen en hun gebeden voor de stad naar Gods troon op te zenden.

Al vele jaren aan de gang

Eigenlijk is het interkerkelijke, gezamenlijke gebed al gedurende vele jaren aan de gang. In de jaren ’90 werd in de christelijke gereformeerde kerk de Raekse gestart met het interkerkelijke gebedsproject ‘Klas 2000’. In latere stadia vond deze interkerkelijke gebedsactiviteit plaats in de gemeente Immanuel en daarna in de toenmalige gemeente Beréa, die nu Shelter heet, met Kees en Ida Klepper. Na een tussenpoos van een aantal jaren werd het weer opgepakt door een aantal christenen uit verschillende kerken en voortgezet in de Baptisten gemeente in de Jansstraat. Het parkeren is daar echter niet gemakkelijk en parkeerkosten zijn hoog. Omdat bij de Levend Woord Gemeente nog wel vrij geparkeerd kan worden, is besloten om daar in gebouw de Fjord door te gaan met interkerkelijk bidden.

Gezamelijk bidden

Het gezamenlijk bidden vindt o.a. ook plaats tijdens de Nationale Week van gebed. Deze wordt jaarlijks in januari gehouden. En de Open Doors gebedsnacht die medio juni rond de kortste nacht gehouden wordt.

Menu

Alles wat met het gebed voor en in Haarlem te maken heeft vindt u hier.